Ventilerade Platongolv är en utmärkt lösning för hus med fukt, lukt och problem med emissioner.  Platongolv har en luftspalt som kan aktivt fläktventileras. På så sätt förs fukten i underlaget bort och lukt hindras från att stiga upp i byggnaden. Luften avlägsnas sedan antingen via en fläkt eller en allmänventil. Tack vare den minimala luftmängd som går åt påverkas varken byggnadens allmänventilation eller energikostnaderna.

Platonventilerade golv är ett mycket säkert och väl beprövat system som funnits i mer än 30 år. Det är därför en trygg åtgärdsmetod på skadade golv eller för att förebygga framtida inomhusmiljöproblem.

Kontakta oss

Golvavjämning / flytspackel

VISA MER

Industrigolv

VISA MER

Designgolv

VISA MER

EPS uppbyggnad

VISA MER

Ljudgolv – tysta golv

VISA MER

ISOLA – platonventilerade golv

VISA MER

Peran/massagolv

VISA MER