3 värdeord

I ett gemensamt arbete har vi och all personal utvecklat våra värderingar. De är viktiga, inte bara internt utan också externt, och gör oss tydligare på alla plan. Värderingarna känner samtliga medarbetare till – de kan till och med presentera dem i sömnen!

Rätt

Det ska finnas utrymme för fel men vi ska alltid sträva efter att minimera felen. Vårt uppträdande mot kunderna ska bygga på ömsesidig respekt och vi dömer ingen efter läggning eller hud- eller hårfärg. Vid slutleverans ska kunden vara så nöjd över att vi gjort rätt, att han gärna rekommenderar eller anlitar oss igen.

Rakt

Vår kommunikation, såväl internt som externt, präglas av öppenhet, högt i tak, respekt och ingen ska vara rädd för att uttrycka sin åsikt eller komma med konstruktiv kritik. På samma sätt agerar vi gentemot våra kunder. Vi är stolta över det vi levererar och förstår att genom att vara raka, öppna och ärliga vinner vi kundernas förtroende och stärker relationerna med dem.

Rent

Vi fuskar inte. I vårt företag förekommer inga oegentligheter och vi har kontroll över ekonomi, personal och kunder. När vi lämnar ett projekt bakom oss, ska enda tecknet på att vi varit där vara ett väl levererat arbete med hög kvalité, korrekt utförande och en leende platschef.